Související právní předpisy

Nejdůležitější právní předpisy týkající se agentury práce:

  • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zejména část druhá, hlava IV, § 58 až § 66) – zobrazit znění
  • vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti
  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

V případě zaměstnávání cizinců:

nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

Ostatní právní předpisy týkající se agentury práce:

  • zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
  • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění (pouze v případě, že agentura klienty zaměstnává a přiděluje je k výkonu práce k jinému zaměstnavateli – takzvanému uživateli)
  • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

Při používání elektronického podpisu:

zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Všechny právní předpisy si můžete přečíst zde.