Zaměstnávání cizinců

Povolení k zaměstnání cizincům uděluje Úřad práce ČR obvykle jen na 3 měsíce, u sezónních prací nejdéle na 6 měsíců (více informací zde).

Pro dlouhodobé zaměstnání cizince (maximálně na 2 roky) je nutné vyřídit zaměstnaneckou kartu. Zaměstnanecká karta není samostatným dokladem, zaměstnanecká karta je vlastně průkaz o povolení k pobytu, na kterém je uveden kód 27 nebo 28 (to znamená účel: zaměstnání). Obvyklá varianta je duální zaměstnanecká karta. Duální zaměstnanecká karta znamená povolení k pobytu + povolení k zaměstnání. Neduální zaměstnanecká karta slouží pouze jako povolení k pobytu (málo častý případ, více informací zde). O vydání zaměstnanecké karty se žádá Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců. U cizinců ze zemí Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska stačí písemné oznámení Úřadu práce ČR (na formuláři, který je ke stažení zde), není nutné žádné pracovní oprávnění. Totéž platí například u cizinců s povolením k trvalému pobytu nebo u cizinců, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana. Cizinec, kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, však nesmí po dobu 6 měsíců od podání žádosti pracovat.

Informační zdroje o zaměstnávání cizinců:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Sdružení pro integraci a migraci